Ce site web utilise des cookies

Mēs izmantojam datus jeb sīkdatnes jūsu tīmekļa pārlūkprogrammā, lai personalizētu mūsu tīmekļa vietni un padarītu tās lietošanu ērtāku, un analizējam tīmekļa vietnes darbību, kas palīdz uzlabot mūsu mārketinga un pārdošanas darbības un rādīt personalizētas reklāmas, pamatojoties uz jūsu interesēm (tostarp jūsu darbības mūsu un arī citās tīmekļa vietnēs) un jūsu atrašanās vietu. Tālāk jūs varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atteiktos no dažām vai visām sīkdatnēm.

1. Pakalpojuma sniedzējs automātiski ievāc tikai sīkdatnēs iekļauto informāciju.

2. Sīkdatņu faili (tā sauktās sīkdatnes) ir informācijas tehnoloģiju dati, galvenokārt teksta faili, kas tiek saglabāti pakalpojuma lietotāja gala ierīcē un ir paredzēti pakalpojuma lietošanai. Sīkdatnes parasti satur tās tīmekļa vietnes nosaukumu, no kuras tās nāk, uzglabāšanas laiku gala ierīcē un unikālu numuru.

3. Uzņēmums, kas ievieto sīkdatnes Pakalpojuma lietotāja gala ierīcē un iegūst tām piekļuvi, ir pakalpojuma sniedzējs “TZMO SA” ar juridisko adresi Żółkiewskiego 20/16 87-100 Toruń.

4. Sīkdatnes tiek izmantotas šādiem mērķiem:

a) pakalpojumu satura pielāgošanai lietotāja vēlmēm un tīmekļa vietņu izmantošanas uzlabošanai. Tieši šie faili ļauj atpazīt pakalpojuma lietotāja ierīci un atbilstoši parādīt tīmekļa vietni, pielāgojot to individuālām vajadzībām;

b) statistikas datu ievākšanai, kas palīdz izprast, kā pakalpojumu lietotāji izmanto konkrētas tīmekļa vietnes, dodot iespēju uzlabot šo tīmekļa vietņu struktūru un saturu;

5. Pakalpojuma sniegšanai tiek izmantotas divu veidu sīkdatnes: sesijas sīkdatnes un pastāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes ir īslaicīgi glabājami faili, kas tiek uzglabāti lietotāja gala ierīcē līdz izrakstīšanās brīdim, tīmekļa vietnes atstāšanai vai programmatūras (pārlūkprogrammas) izslēgšanai. Pastāvīgās sīkdatnes tiek glabātas lietotāja gala ierīcē sīkdatņu failu parametros norādīto laiku vai līdz brīdim, kad lietotājs tos dzēš.

6. Pakalpojuma sniegšanas brīdī tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

Vārds Domēns Veids Ilgums
_fbp .tzmo.lv/lv_LV Advertisement 3 months
smvr .tzmo.lv/lv_LV Analytics 10 years
smuuid .tzmo.lv/lv_LV Analytics 10 years
_ga .tzmo.lv/lv_LV Analytics 2 years
_gid .tzmo.lv/lv_LV Analytics 1 day
_gat_gtag_UA_17582194_1 .tzmo.lv/lv_LV Analytics 1 minute
_gat_UA-17582194-1 .tzmo.lv/lv_LV Analytics 1 minute
_smvs .tzmo.lv/lv_LV Analytics 1 day
_hjFirstSeen .tzmo.lv/lv_LV Analytics 30 minutes
_hjIncludedInSessionSample tzmo.lv/lv_LV Analytics 2 minutes
_hjAbsoluteSessionInProgress .tzmo.lv/lv_LV Analytics 30 minutes
symfony tzmo.lv/lv_LV Other 2 hours
_hjSessionUser_2724099 .tzmo.lv/lv_LV Analytics 1 year
_hjSession_2724099 .tzmo.lv/lv_LV Analytics 30 minutes

7. Vairumā gadījumu tīmekļa vietņu pārlūkošanai izmantotās programmatūras (pārlūkprogrammas) noklusējuma iestatījumi ļauj saglabāt sīkdatnes lietotāja gala ierīcē. Pakalpojuma lietotājs jebkurā laikā var mainīt savus sīkdatņu iestatījumus. Šos iestatījumus ir iespējams īpaši mainīt, bloķējot automātisku sīkdatņu apstrādi tīmekļa pārlūkprogrammas iestatījumos vai pieprasot informēt par katru sīkdatņu ievietošanu pakalpojuma lietotāja ierīcē. Sīkāka informācija par sīkdatņu pārvaldības iespējām un metodēm ir pieejama programmatūras (pārlūkprogrammas) iestatījumos.

8. Pakalpojuma sniedzējs informē, ka sīkdatņu lietošanas ierobežošana var ietekmēt dažas no pakalpojuma tīmekļa vietnēs pieejamajām funkcijām. Avots: http://wszystkoociasteczkach.pl/"

Apstiprināt izvēlēto Pieņemt visu

Privātuma politika

 • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
 • Administratorem danych osobowych są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. W zakresie danych osobowych kontrahentów administratora, danych osobowych osób zatrudnionych lub ubiegających się o zatrudnienie przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy), administratorami (współadministratorami) danych osobowych mogą być także podmioty zależne w stosunku do Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych S.A. wchodzące w skład Grupy TZMO. Aktualną listę tych podmiotów zawiera strona www.tzmo-global.com/lv_LV/content/gdpr-10
 • W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować z inspektorem danych osobowych, adres e-mail: iod@tzmo.com.pl.
 • Administrator przetwarzają dane osobowe w szczególności:
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w szczególności w celu utrzymywania kontaktu z osobą, której dane dotyczą; udostępniania lub dostarczania (także pocztą e-mail) informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; organizacji, przeprowadzania i dokumentowania wydarzeń, w tym konkursów, promocji i innych akcji marketingowych;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w szczególności w celu wykonania wszystkich praw i obowiązków wynikających z umów zawartych przez administratora;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – w szczególności w celu wykonania praw i obowiązków administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
  - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – w szczególności w celu dochodzenia roszczeń.
 • Odbiorcami danych osobowych są osoby zatrudnione przez administratora (na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innej umowy) oraz zaufane podmioty współpracujące z administratorem – w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania; dane osobowe mogą być udostępniane także organom władzy publicznej i innym podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa, na ich żądanie.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe są przechowywane:
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania wskazanych w udzielonej zgodzie;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - do czasu wypełnienia przez strony umowy wszystkich obowiązków związanych z wykonywaniem umowy, a następnie do upływu okresu wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń związanych z umową;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – do czasu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji;
  - w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do czasu zrealizowania celów przetwarzania, w szczególności do zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczenia.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadkach określonych w RODO także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; ma także prawo do przenoszenia danych osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do przewidzianego prawem organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić np. poprzez przesłanie pocztą elektroniczną oświadczenia o cofnięciu zgody na adres e-mail: iod@tzmo.com.pl
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym lub umownym i jest dobrowolne; konsekwencją niepodania danych może być jednak uniemożliwienie lub utrudnienie realizacji celów przetwarzania, w szczególności brak kontaktu z administratorem; nieudostępnienie lub niedostarczenie informacji handlowych, innych informacji lub próbek produktów; brak możliwości udziału w wydarzeniach, w tym konkursach, promocjach i innych akcjach marketingowych. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych może być wymogiem ustawowym lub umownym, jeżeli tak stanowi przepis prawa lub postanowienie umowy.
 • W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

aplūkot zīmolu pieejamību

zasieg.jpg

Mūsu produkti tiek pārdoti vairāk nekā 60 tirgos: Eiropas Savienībā, Centrālajā un Austrumeiropā, Āfrikā un Tālajos Austrumos.