SUP direktīva - jauns marķējums uz iepakojumiem

Drīzumā uz tādiem higiēnas izstrādājumiem kā higiēniskās paketes, biksīšu ieliktnīši, tamponi un mitrās salvetes būs redzams šāda veida marķējums.

Kādēļ iepakojumam tiek pievienots marķējums un ko tas nozīmē?

Vienreizējās lietošanas higiēnas izstrādājumi ir būtiska daļa no dabas piesārņojuma, it sevišķi pasaules ūdeņos.

Eiropas Savienībā 80-85% no jūras piesārņojuma ar atkritumiem sastāv no plastmasas.
50% no jūras piegružojuma Eiropas Savienībā sastāv no vienreizējās lietošanas plastmasas.

Datu avots: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L0904, preambulas 5. apakšpunkts.

Plastmasas atkritumiem ir negatīva ietekme uz jūrās un okeānos dzīvojošajiem organismiem.

Tam tā nevajadzētu būt! Ja vienreizējās lietošanas higiēnas izstrādājumi netiktu izmesti tualetes podā, tie nenonāktu kanalizācijas sistēmā un vēlāk arī jūrās un okeānos.

Rūpējoties par apkārtējo vidi, tika izveidota Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/904 par konkrētu plastmasas izstrādājumu ietekmes uz vidi samazināšanu. Direktīvas Īstenošanas regula (2020/2151) attiecas tieši uz plastmasu saturošu izstrādājumu marķējumu.

Marķējumā, kas tiks pievienots higiēnisko pakešu, tamponu un mitro salvešu iepakojumam, būs norādīts, kur šos higiēnas izstrādājumus nevajadzētu izmest.

Turklāt būs grafiski atainotas higiēnas izstrādājumu nepareizas izmešanas sekas.

Norāde “IZSTRĀDĀJUMĀ IR PLASTMASA” pievērsīs uzmanību faktam, ka izstrādājums satur plastmasu, lai lietotājs uzzinātu, ka izstrādājums pēc lietošanas jāizmet pareiza veidā.

Izmetiet prātīgi!

Kad pamanīsiet jauno marķējumu uz savām iecienītajām higiēniskajām paketēm, biksīšu ieliktnīšiem vai mitrajām salvetēm, atcerieties, cik svarīgi ir tās izmest pareizi!

Nē!
Jā!

Atbildīga atkritumu izmešana ir svarīga, lai izstrādājumi, kurus nedrīkst izmest tualetes podā, nenonāktu kanalizācijā.

Mums visiem ir reāla ietekme uz apkārtējo vidi, kurā dzīvojam.
TZMO izstrādājumu paraugi ar jauno marķējumu: