pieņemšana darbā

Mēs piedāvājam saviem darbiniekiem darbu daudzos projektos, ar dažādiem ļaudīm, daudzos tirgos, atkarībā no to aizrautības, ieguldījuma un uzņēmuma vajadzībām. Mēs velamies, lai mūsu darbinieki justos kā uzņēmuma veiksmes stāsta līdzautori, jo, tieši pateicoties viņu smagajam darbam, mēs varam baudīt tik augstu pozīciju vispasaules tirgū.

Pateicoties cilvēkiem, mēs īstenojam TZMO SA grupas attīstības stratēģiju. Viņu potenciāls, zināšanas, spējas un aizrautība palīdz sasniegt mūsu mērķus, kā arī rast jaunus produkcijas, finansiālus un komerciālus risinājumus. Tādēļ, pieņemot darbā, mēs, pirmkārt, ņemam vērā:

  • Radošumu: mums tā ir spēja aplūkot problēmu no dažādiem skatupunktiem; izmantot zināšanas un iztēli, lai rastu oriģinālāko un vienlaikus optimālo risinājumu; darboties ārpus rāmjiem
  • Elastību: mums tā ir spēja atrasties jaunā, pastāvīgi mainīgā vidē; bez problēmām pieņemt pārmaiņas, kas rosina darboties
  • Nemitīga pašizaugsme: mums tā ir vēlme nepārtraukti pilnveidoties un ieguldīt pašizaugsmē
  • Spēja sadarboties: mums tā ir izcila komunikācija ar ļaudīm no atšķirīgas vides, vērīga ieklausīšanās un prasmīga sava viedokļa izsacīšana.


PIRMĀ ATLASE

Pieteikuma dokumentu analīze

Šajā posmā TZMO SA darbā uzņemšanas komanda rūpīgi izanalizē kandidāta dokumentos uzrādīto izglītību un profesionālo pieredzi.

1. Intervija

Šīs tikšanās laikā mēs rūpīgāk iepazīstam kandidāta profesionālo pieredzi un izglītību. Šis posms bieži norisinās ar Skype komunikācijas starpniecību – tā mēs varam sazināties ar kandidātiem attālos Polijas nostūros un visā pasaulē.
ANALĪZE

Apzinoties, ka panākumus rada cilvēki, mēs pūlamies panākt, ka mūsu organizācijā darbojas ļaudis ar augstu potenciālu, atbilstoši pozīcijas prasībām un organizācijas kultūrai. Lai pārliecinātos par izvēles pareizību, 2. intervijas laikā ar dažādiem paņēmieniem tiek pārbaudīta kandidāta kompetence un zināšanas optimāli salāgotas ar pozīcijas profilu. Šajā posmā kandidāti var iepazīt savu nākamo priekšniecību.

Paņēmieni, kas tiek izmantoti darbā pieņemšanas procesā:

  • PATSTĀVĪGI TESTI
  • MOTIVĀCIJAS UN PERSONĪBAS TESTI
  • INDIVIDUĀLI UN GRUPU TESTI
  • PRAKSES DIENA
  • NOVĒRTĒŠANAS PROGRAMMADARBA PIEDĀVĀJUMS

Ja uzņemšanas procesa laikā jūsu kandidatūru izrādīsies visinteresantākā, jūs varat sagaidīt no TZMO SA interesantu darba piedāvājumu. Darba piedāvājums tiek apstiprināts ar vēstuli.

karjera