stažēšanās

praktyki.jpg logo
Mēs ar prieku dodam darbu absolventiem, kuri studiju laikā rod iespēju stažēties TZMO SA. Mēs dāvājam tiem iespēju iegūt pirmo profesionālo pieredzi un iepazīt liela uzņēmuma darbības pamatprincipus. Labākie studenti bieži uzkavējas pie mums ilgāk.

Stažēšanās sistēma atklāj jauniem cilvēkiem profesionālo ikdienu un sagatavo tos nākotnes pienākumiem. Aktīvajiem studentiem ir iespēja novērtēt un attīstīt iemaņas, vadot konkrētus projektus dažādās jomās: mārketinga, PR, finanšu un grāmatvedības, CR. Iegūtās zināšanas ļauj tiem apzināti veidot savu profesionālo karjeru.


Viens no praktikantu ziņojumiem:

Anna – no semināriem, caur praksi, uz darba piedāvājumu.

Es beidzu universitāti un pieteicos Biuro Karier UMK (Nikolaja Kopernika Universitātes organizācija , kas palīdz studentiem atrast darbu un prakses vietas) Mani ļoti ieinteresēja semināri studentiem, kurus piedāvāja TZMO SA) ‘’Milk round” darbinieki. Kā vēlāk izrādās tie bija mani pirmie soļi uz profesionālu izaugsmi globālā uzņēmumā. Kad semināri beidzās, es nolēmu uzsākt stažēšanos Matopat mārketinga daļā. Mani uzdevumi saistījās ar Seni Lojalitātes programmu. Asistējot pie aktuālajiem uzdevumiem, man bija iespēja novērot, kā darbojas liela organizācija, un es iepazinu tās darbības mehānismu no praktiskā viedokļa. Kad mana prakse tuvojās noslēgumam, mani uzaicināja uz interviju ar CR departamenta vadītāju – tas bija saistībā ar iespēju turpināt karjeru TZMO SA. Es biju patīkami pārsteigta un ārkārtīgi priecīga, saņemot no TZMO SA uzņēmuma apstiprinājumu amatā. Nu es darbojos Tirdzniecības departamentā un esmu Polijas tirgus asistente. Es šajā amatā varu attīstīt savas spējas un iegūt jaunas prasmes, kas saistītas ar tirdzniecības analītiku un klientu apkalpošanu. TZMO SA organizētā stažēšanās ir vienreizēja pieredze. Tā ļauj izvēlēties karjeras ceļu un sniedz iespēju sasniegt godkārīgus mērķus.

karjera