Attīstības iespējas

sciezki.jpg logo
Panākumu pamatā ir ilgtermiņa darbinieku pieredze un plašas zināšanas apvienojumā ar jaunu cilveku dinamismu un radošo garu. Mūsu uzņēmuma attīstiba balstās uz ciešu sadarbību ar klientiem, izejmateriālu piegādātājiem, iekārtu ražotājiem un pētniecības institūcijām.

TZMO SA grupa sniedz iespējas:

Jūsu potenciāla attīstība

TZMO grupas dzinējspēks ir nemitīgs līdzdalības pieaugums pašlaik pieejamajā tirgū un jaunu platību apgūšana. Uzņēmuma panākumos nozīmīgu ieguldījumu sniedz talantīgie darbinieki. Mēs uzstādām darbiniekiem godkārīgus mērķus; šī apziņa tiem kalpo par izaicinājumu un iespēju nemitīgi augt un attīstīties. TZMO, būdama globāla organizācija, sniedz darbiniekiem iespēju radīt un pielietot praksē jaunus risinājumus, tādejādi attīstot savas spējas.

Darbs starptautiskā vidē

Globālo TZMO grupas struktūru veido vairāk nekā 7300 darbinieku dažādās valstīs. Apzinot mērķus, mēs ņemam vērā vietējā tirgus specifiku. Darbs starptautiskās komandās ļauj darbiniekiem apmainīties ar pieredzi un sasniegt augstu efektivitāti. Mēs novērtējam empātiju, atvērtību pret apkārtējiem un spēju sasniegt mērķi, neskatoties uz kultūru atšķirībām.

Uzņemties iniciatīvu un atbildību

Mūsu uzņēmumā spēja sastrādāties komandā iet roku rokā ar individuālu problēmu risināšanu. Mēs koncentrējamies uz cilvēkiem, kas izrāda iniciatīvu, atrodas soli priekšā, attīstās ārpus rāmja un rada priekšstatu par savu lomu organizācijā. Tajā pašā laikā darbiniekam kā daļai no veseluma jāuzņemas liela atbildība par savu rīcību.

Mūsu attīstības ceļš, jūsu karjeras taka

Tiem darbiniekiem, kuri orientēti uz uzņēmuma biznesa mērķu realizāciju, mēs sagatavojam individuālu attīstības ceļu, kurā skaidri nospraustas nākotnes pozīcijas un mērķi. Mūsu darbiniekiem atkarībā no to dispozīcijas un potenciāla iespējams attīstīties dažādās biznesa sfērās vairākās valstīs. TZMO SA grupa nodrošina iespēju izveidot karjeras ceļu no zemākās līdz pat augstākajai virsotnei un pacelties no operatīvā līdz vadības stratēģiju līmenim.

karjera