darbības lauki

glowna2.jpg logo
TZMO SA izpaužas dažādās ražošanas, komerciālās un apkalpojošās sfēras aktivitātēs. Plašā aktivitāšu diapazona dēļ mums pastāvīgi nepieciešami talantīgi darbinieki, jo sevišķi tādās stratēģiskās biznesa sfērās kā:

TIRDZNIECĪBA

Darbs tirdzniecības departamentā nozīmē ne vien ciešu sadarbību ar mūsu klientiem, bet arī pastāvīgas rūpes par jaunu klientu piesaisti gan Polijā, gan ārvalstīs. Ļaudis, kas darbojas tirdzniecības departamentā, var apjaust savu potenciālu patēriņa, farmācijas vai medicīnas tirgū. Labākie tiek aicināti veidot un attīstīt tirdzniecības struktūras vispasaules tirgū.

Amatu piemēri

Klientu servisa speciālists
Vadošo klientu menedžeris
Medicīnas sfēras pārstāvis
Reģionālais realizācijas daļas vadītājs
Farmaceitiskās vairumtirdzniecības pārstāvis
Produktu promocijas konsultants
Medicīnas produktu attīstības koordinators

Ko mēs meklējam

Ja jūs esat dzimis tirgotājs, sarunas un tiešs kontakts ar klientu ir jūsu aizraušanās, jūs noteikti jutīsieties lieliski tirdzniecības departamentā. Mēs meklējam cilvēkus, kuri mīl izaicinājumu apgūt jaunu tirgu un klientūru, kuri augstā līmenī pārvalda angļu, vācu vai krievu valodu. Piemērotākie kandidāti ir vadības, ekonomikas vai mārketinga nozaru absolventi.MĀRKETINGS

Radošais gars ir mūsu aizraušanās un iedvesma rīcībai. Mēs pulcējam vienkopus labākos profesionāļus, kuri nemitīgi rūpējas par mūsu zīmolu tēlu un veido ciešu sadarbību ar darbiniekiem visā pasaulē, radot globālu zīmolu stratēģiju.

Amatu piemēri

Mārketinga speciālists
Produktu speciālists
Promocijas speciālists
Reklāmas daļas koordinators
Zīmola vadības administrators

Ko mēs meklējam

Piemērotākie kandidāti ir tie, kuri nespēj dzīvot bez radoša gara. Mārketinga daļas darbiniekos mēs meklējam ne vien izdomu, bet, pirmkārt, spēju vadīt vairākus projektus reizē un izrādīt iniciatīvu. Mēs meklējam cilvēkus, kuri tekoši runā angļu, vācu vai krievu valodā un prasmīgi pārvalda datorprogrammas (Excel, Corel). Šajā departamentā lieliski jutīsies ekonomikas absolventi, kas specializējušies mārketingā.FINANSES

Ienesīga biznesa pamats ir efektīva finanšu pārvalde. Tādēļ mūsu finanšu departaments ir kas vairāk nekā tikai datu un skaitļu apstrāde vai atskaišu gatavošana. Mūsu finanšu eksperti ir cieši saistīti ar uzņēmuma stratēģijas izveidi. Šī departamenta profesionālo darbinieku galvenais darbības lauks ir korporatīvā grāmatvedība un struktūru kontrole gan Polijā, gan ārvalstīs.

Amatu piemēri

Finanšu kontrolieris
Budžeta un izmaksu kontroles speciālists
Grāmatvedības speciālists
Likviditātes pārvaldes speciālists
Algu un atalgojumu speciālists

Ko mēs meklējam

Mūsu meklētajiem kandidātiem būtu sevī jāapvieno dedzība apgūt finanšu zinības un vēlme gūt pastāvīgu pieredzi gan vietējā, gan starptautiskā tirgū. Ļoti būtiska ir spēja nonākt pie slēdzieniem un neatlaidīga tiekšanās uz mērķi. Vispiemērotākie kandidāti ir tie, kuriem ir pieredze vadībā, grāmatvedībā, kuri tekoši runā angļu, vācu vai krievu valodā. Tiem nevainojami jāpārvalda Excel programma un ERP sistēma.TEHNOLOĢIJAS

Mūsu tehnoloģiju departamenta, laboratoriju un Attīstības un Izpētes centra pamatuzdevumi ir inovatīvu ideju meklējumi, jaunu materiālu attīstīšana un jaunu produktu radīšana. Mūsu profesionāļus saista viena kaislība: radīt augstākās kvalitātes produktus, kas tiks atzīti pasaules tirgū. Mūsdienīgā ražotne Plastica Sp. z o.o Kovalevo Pomorske ir paraugs lielam, inovatīvam ieguldījumam.

Amatu piemēri

Tehnologs
Kvalitātes kontrolieris
Ražošanas vadītājs

Ko mēs meklējam

Mūsu meklētie kandidāti ir personas ar idejām, kā uzlabot produkciju, ņemot vērā jaunākās tendences un klientu vajadzības. Mēs meklējam ļaudis, kuri ir atvērti pārmaiņām, konsekventi savā rīcībā un ar augstu atbildības sajūtu. Piemērotākie kandidāti ir tehnoloģiju vai ķīmijas fakultātes absolventi, kuri teicami pārvalda angļu, vācu vai krievu valodu.LOĢISTIKA

Lai apmierinātu klientu prasības, mēs nemitīgi strādājam pie labāko loģistikas risinājumu meklējumiem. Mūsu mērķis ir plānot un kontrolēt preču piegādes ķēdi tā, lai produkcija allaž būtu pieejama klientam. Mēs pastāvīgi investējam modernu loģistikas centru celtniecībā un attīstībā gan Polijā, gan ārvalstīs.

Amatu piemēri

Loģistikas speciālists
Plānošanas speciālists
Transporta speciālists
Pārvadājumu vadības speciālists
Muitas dienesta speciālists

Ko mēs meklējam

Mēs no loģistikas departamenta darbiniekiem sagaidām spēju domāt stratēģiski. Mēs meklējam cilvēkus, kuri viegli pieņem izšķirošus lēmumus un spēj strādāt stresa un laika spiediena apstākļos. Piemērotākie kandidāti ir cilvēki ar iepriekšēju pieredzi piegādes ķēdes vadībā, kuri vidusmēra līmenī pārvalda angļu, vācu vai krievu valodu.CILVĒKU RESURSI

Viens no daudzajiem CR departamenta uzdevumiem ir rūpīgi piemeklēt talantus, kas veicina uzņēmuma panākumus. Mūsu profesionāļiem rūp darbinieku atbalstīšana un motivēšana, kā arī to profesionālā attīstība. Ticot, ka izglītība ir panākumu atslēga, mēs pastāvīgi sadarbojamies ar TZMO treniņu grupu, rīkojot treniņus, kas īpaši atbilst mūsu organizācijas vajadzībām.

Amatu piemēri

Cilvēku resursu speciālists
Treniņu speciālists
Personāla administrācijas speciālists

Ko mēs meklējam

Mēs no kandidātiem sagaidām prasmi viegli veidot ilgtermiņa attiecības un spēju motivēt darbiniekus, vadoties pēc aktuālām metodēm. Piemērotākie kandidāti it cilvēki ar iepriekšēju pieredzi personāla administrācijā, ar pieredzi CR vai biznesa treniņos, kuri pārvalda angļu, vācu vai krievu valodu.

karjera