treniņi

ecod_2000.jpg logo
Mūsu uzņēmuma attīstība balstās uz pastāvīgu ieguldījumu cilvēciskajā kapitālā. Novērtējot mūsu darbinieku aizrautību un ieguldīšanos, mēs iedrošinām viņus celt savu kvalifikāciju un uzlabot prasmes. Mēs piedāvājam saviem darbiniekiem iespēju subsidēt izglītību, kas saistita ar veicamo darbu.

Mēs attīstām iekšējo un ārējo treniņu piedāvājumu, kas uzlabo aktuālās pozīcijas iespējas un sagatavo darbiniekus pieņemt nākotnes izaicinājumus.

TZMO treniņu grupa – lai pastāvīgi uzlabotu izglītības līmeni, ir izveidota profesionāla treneru grupa, kas darbojas dažādos TZMO tirgos. Treneri piedāvā produktu un personisko prasmju attīstības treniņus, kas pielāgoti individuālām grupas vajadzībām. Tādējādi mēs sniedzam ieguldījumu gan profesionālā, gan personiskā mūsu darbinieku attīstībā un veicinām lielāku gandarījumu un motivāciju rīcībai.

TZMO SA grupas adaptīvā programma uzsāk treniņu procesu jau pirmajā darba dienā. Īpaši sagatavota treniņu pakete ļauj jaunam darbiniekam iepazīt organizācijas struktūru, produktu grupas, procedūras un organizācijas darba nosacījumus.

karjera